SD SANGOKU SOKETSUDEN Guan Yu Yun Chang ν GUNDAM
Release Date: March 2019
Price: 600 Yen

SD SANGOKU SOKETSUDEN Dong Zhuo Providence Gundam
Release Date: April 2019
Price: 600 Yen

 

 

 

 

SD SANGOKU SOKETSUDEN Cao Cao Wing Gundam
Release Date: April 2019
Price: 800 Yen

 

SD SANGOKU SOKETSUDEN Zhang Fei God Gundam
Release Date: March 2019
Price: 600 Yen

 

 

 

 

SD SANGOKU SOKETSUDEN Sun Jian Gundam Astray
Release Date: April 2019
Price: 700 Yen

 

 

 

 

SD SANGOKU SOKETSUDEN Liu Bei Unicorn Gundam
Release Date: March 2019
Price: 600 Yen