HG 1/144 Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina – New Image

HG 1/144 Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina (Release Date: Sept 2013)

69618c28gw1e7vpo8ly9rj215o0qa7d8

HG 1/144 Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina – New Image

44444 55555 66666 545817_407302722705335_778290170_n 1148762_407302706038670_469527375_n

HG 1/144 Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina – New Image